Design Thinking, visueel denken en user experience design

De design thinking storming heeft mij erg geinspireerd. Met name het boek "Creative Confindence" van David en Tom Kelley. Maar ook visual thinking volg ik op de voet. Dit gedachtegoed begon voor mij met "The Back of the Napking" door Dan Roam. Ten derde geloof ik in de kracht van user experience design. De gebruiker staat centraal en zijn ervaring is ontzettend belangrijk. Dit zou altijd leading moeten zijn bij het ontwerpen van diensten, producten en proposities. Lees meer over mijn inspiratiebronnen in deze blog.

Mijn aanpak

In mijn werkwijze gebruik ik bovenstaande drie stromingen als kernprincipes.
  • Ik werk in kleine stappen met veel ruimte voor feedback en co-creatie.
  • Ik gebruik visuele middelen om snel inzicht te geven, mensen te betrekken en interactie beter te laten verlopen.
  • Ik verlies de eindgebruiker nooit uit het oog. Wat is de doelgroep? Wat is het doel? Hoe wordt het gebruikt?